Ziekte

Wanneer uw kindje een niet-besmettelijke ziekte heeft en het geen ernstige last heeft van zijn/haar ziekte (vb. niet actief zijn door hoge koorts, te veel pijn, slapeloosheid, huilerigheid,..), blijft uw kind welkom bij Minnie Mouse. Bij (een vermoeden van) een besmettelijke ziekte of ernstige last verzoeken wij u thuis individuele hulp te bieden. Wij kunnen onmogelijk deze zorgende taak vervangen. Laat ons even weten als het kindje niet kan komen vanwege de ziekte. Uw kind moet wel de verplichte vaccinatie voor polio hebben gehad.

Wanneer uw kindje tijdens de opvang ziek wordt, zullen wij onmiddellijk contact opnemen met de ouders of contactpersonen. Als er ernstige verschijnselen optreden, zullen wij de huisarts laten komen, indien we niemand kunnen bereiken. Deze kosten zijn voor de ouders.

Minnie Mouse wil zich ook open stellen voor kinderen met een handicap of specifieke zorgen.

Verzekering

Deze opvang wordt verzekerd tijdens openingsuren. Er is een passende verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Wij zijn verzekerd in geval er een fout gemaakt wordt t.o.v. het kind.

Kosten voor medicatie en eventuele spoedtussenkomsten door een arts of ziekenhuis vanwege een bestaande aandoening, zijn echter ten laste van de ouders.

Bij een schadegeval beperkt Minnie Mouse zich tot de bedragen die door de verzekering uitgekeerd worden. Elke schadeclaim die hoger ligt dan de uitgekeerde bedragen door de verzekering, zal verworpen worden.